Våra tjänster

Tjänster

PALLTECH AB har en lång och gedigen erfarenhet med reparation av begagnade lastpallar. Hos oss kan ni köpa all sorters pall EUR-pall [A-pall och B-pall], engångspall, halvpall, sjöpall och pallkragar. Genom vårt samarbete med en rad palltillverkare och transportfirmor kan vi förmedla pallar av högsta kvalitet vid det tillfälle som passar dig. Alla lastpall lagras inomhus och är där med alltid torra. 

Återköp av kabeltrummor

Sedan mycket lång tid tillbaka har PallTech haft återköp och omhändertagande av returtrummor som innebär att:
• Alla använder samma standard/utförande på trummorna “K-trummor”
• Man tar emot returer oavsett vem som har sålt trumman under förutsättning att de uppfyller K-standard
• Man har gemensamma regler för värdering av skadade trummor. 

Följande Trummor kasseras.

Rötangripna Bräcktatrumgavlar Trummor ej tillverkade efter svensk standard Nermålade, oljiga eller kletiga samt mycket smutsiga trummor Centrum nav som är deformerade eller av järn PallTech AB har sen 2009 varit Godkännda av Jordbruksverket att märka Begagnat och nytt emballage enligt ISPM 15. Därför kan vi garantera våra kunder en godkänd värmebehandling samt dokument på svenska eller engelska.

ISPM 15 är en internationell standard för behandling och märkning av olika typer av förpackningsvirke. Den omfattar allt träemballage, till exempel träpallar, lådor, kabeltrummor, stödjevirke. Reglerna innebär att träemballaget ska vara behandlat genom uppvärmning eller gasning för att döda eventuella skadegörare. Märkningen är beviset på att behandlingen genomförts. Virket ska vara värmebehandlat (märkning HT) enligt ett speciellt tid- och temperaturschema som garanterar att virkets kärna har uppnått minst 56°C i minst 30 minuter. Värmebehandlingen kan genomföras i samband med virkestorkning.

Märkningen av godkänt träemballage intygar att emballaget är behandlat. Den ska följa modellen i standarden men en viss variation i utseende, storlek och form är tillåten. Ramen är obligatorisk med en vertikal linje som skiljer IPPC-symbolen till vänster från registreringsnumret och behandlingskoden till höger. Märkningen ska placeras väl synlig och helst på minst två motsatta sidor av emballaget, vara permanent och inte kunna flyttas. Den måste vara tydlig och läslig utan förstoringsglas för en inspektör när emballaget används. Märket får inte vara rött eller orange eftersom dessa färger används för märkning av farligt gods. Detta gäller för emballage som pallar, lådor, pallkragar och andra emballageenheter. Dessa krav på märkningen följer den reviderade standarden från 2009 men emballage med den äldre märkningen är fortsatt godkänt. Den äldre märkningen innehåller ofta DB för barkat och KD för torkning i torkanläggning samt HT för värmebehandlat. Vissa länder hade även andra symboler i sina märken. Stödjevirke (dunnage på engelska) som används för att kila fast eller bära upp last ska ha minst ett märke på varje på varje träbit. Detta gäller också när man spikar fast varorna med lösvirke på en i förväg godkänd pall eller när man gör stöd av något slag som används inne i containrar. 

PallTech AB är godkänd av DNV att reparera pall enligt UICcode 435-4 DNV Licens nr: 150.A35.1-01B Identitets nr: A35.