Våra tjänster

Välkommen till vår lastpalltillverkning!

Vi är stolta över att erbjuda ett brett utbud av lastpallar, både i standardmått och specialmått, för att möta alla dina behov. Oavsett om du behöver pallar för lagring, transport eller annan användning, har vi lösningar som passar just dig.

Våra standardpallar är tillverkade med noggrant utvalt trä av hög kvalitet för att säkerställa hållbarhet och pålitlighet. Vi erbjuder olika storlekar och lastkapaciteter för att kunna passa olika typer av laster. Våra standardpallar är också utformade för enkel hantering och stabilitet.

För de som behöver specialmått på sina lastpallar erbjuder vi skräddarsydda lösningar. Vi har erfarenhet av att tillverka lastpallar i olika dimensioner och specifikationer för att möta specifika krav och behov. Vi arbetar nära med våra kunder för att säkerställa att de får exakt den pall de behöver för att optimera sin verksamhet.

Vi är dedikerade till att producera pallar av högsta kvalitet och att ge våra kunder en utmärkt service. Vårt team av erfarna yrkesmän och moderna produktionsanläggningar säkerställer att vi levererar pålitliga och hållbara pallar, varje gång.

Kontakta oss idag för att diskutera dina krav och ta reda på hur vi kan hjälpa dig med dina lastpallsbehov. Vi ser fram emot att arbeta med dig och leverera kvalitetspallar som uppfyller dina förväntningar.

Palltech i Örebro är godkända av Jordbruksverket enligt ISPM 15!

Detta är en viktig certifiering som visar att företaget följer internationella standarder för träemballage. ISPM 15 är en regel som syftar till att förhindra spridningen av skadliga insekter och sjukdomar genom träemballage vid internationell handel.

Att vara godkänd enligt ISPM 15 betyder att Palltech i Örebro har behandlat sitt träemballage på rätt sätt för att säkerställa att det är säkert att använda och inte utgör någon risk för spridning av skadliga organismer. Det är viktigt att välja certifierade företag när det gäller träemballage för att säkerställa att man följer internationella regler och bidrar till att skydda miljön och handeln.

Värmebehandlade lastpallar enligt ISPM15

Allt fler länder kräver att lastpallar som förs in i landet ska vara värmebehandlade enligt FAO:s standard ISPM15. FAO är FN:s organ för livsmedels- och jordbruksfrågor. Avsikten med kraven är att förhindra spridning av skadeinsekter som Asiatisk långhorning och Tallvedsnematod.

Hos Palltech kan du köpa såväl nya som begagnade lastpallar som genomgått ISPM15-godkänd värmebehandling. Standarden kräver att virket under behandlingen ska ha en temperatur av minst 56 grader i kärnan under minst 30 minuter. Uppvärmningen tar död på eventuella skadeinsekter. Efter behandlingen stämplas pallen med godkänd märkning enligt ISPM15.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida om de olika ländernas krav.

Asiatisk långhorning

Den asiatiska långhorningen, Anoplophora glabripennis, är en stor, vacker skalbagge som lever i lövträd. Den angriper friska träd som så småningom dör av angreppet.
Den har påträffats flera gånger i Europa, både i träemballage från Asien och på levande träd. Hittills har den asiatiska långhorningen tagit död på lönnar i Österrike och ytterligare fall har rapporterats från Tyskland, Frankrike, Polen, Italien och Holland. I Helsingborg hittades 2003 levande larver av den asiatiska långhorningen i träemballage från Kina, men inga skalbaggar har påträffats på svenska träd. Den asiatiska långhorningen skulle kunna överleva vintrarna i åtminstone södra Sverige.

Tallvedsnematod

Tallvedsnematoden, Bursaphelenchus xylophilus, är en farlig skadeinsekt som kan döda tallar och andra barrträd. Den kommer ursprungligen från Nordamerika. Där orsakar den ingen större skada då kontinentens barrträd under tusentals år anpassat sig och därför är tåliga mot dess angrepp. I övriga världen har barrträden inte utvecklat motståndskraft mot nematoden. Därför får nematodangrepp väldigt allvarliga konsekvenser utanför Nordamerika. Stora områden med döda tallar har konstaterats i Japan och Kina. I Japan var härjningarna omfattande. Uppemot 20 procent av träden i vissa bestånd hade angripits och dödats av nematoden. I Europa upptäcktes skadeinsekten i växande skog första gången 1999 i Portugal. Under 2008 identifierades ytterligare två drabbade områden i Portugal, men inga fler fynd har gjorts inom EU. 

Finska växtinspektionen har däremot funnit infektioner i virke från USA, Kanada, Kina och Japan. I Sverige har nematodangripet virke hittats i emballagelådor för snöskotrar importerade från Kanada.

Sommartemperaturen avgör om angripna träd överlever eller inte. Om medeltemperaturen under perioden juli – augusti är över 20 grader dör träden. I Sverige skulle ett angrepp av tallvedsnematoden sannolikt minska trädens tillväxt kraftigt.
Allt fler forskare är övertygade om att växthuseffekten kommer att höja medeltemperaturen framöver, detta förvärrar riskscenariot vid ett angrepp på den svenska skogen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.